Home Căn Hộ Mẫu IDICO Tân Phú

Căn Hộ Mẫu IDICO Tân Phú

Căn hộ idico tân phú được thiết kế từ 42m2 – 72 m2 gồm cả 3 block, riêng với block A có 8 loại thiết kế căn hộ khác nhau. và dưới đây là căn hộ mẫu idico tân phú:

can-ho-idico-tan-phu-mau-can-ho-A1
can-ho-idico-tan-phu-mau-can-ho-A1
can-ho-idico-tan-phu-mau-can-ho-A2
can-ho-idico-tan-phu-mau-can-ho-A2
can-ho-idico-tan-phu-mau-can-ho-A2a
can-ho-idico-tan-phu-mau-can-ho-A2a
can-ho-idico-tan-phu-mau-can-ho-A2b
can-ho-idico-tan-phu-mau-can-ho-A2b
can-ho-idico-tan-phu-mau-can-ho-A3
can-ho-idico-tan-phu-mau-can-ho-A3
can-ho-idico-tan-phu-mau-can-ho-A4
can-ho-idico-tan-phu-mau-can-ho-A4
can-ho-idico-tan-phu-mau-can-ho-A4a
can-ho-idico-tan-phu-mau-can-ho-A4a
can-ho-idico-tan-phu-mau-can-ho-A5
can-ho-idico-tan-phu-mau-can-ho-A5
can-ho-idico-tan-phu-mau-can-ho-A5a
can-ho-idico-tan-phu-mau-can-ho-A5a
can-ho-idico-tan-phu-loai-can-ho-A2-1440px
can-ho-idico-tan-phu-loai-can-ho-A2-1440px
can-ho-idico-tan-phu-loai-can-ho-A3-1440px
can-ho-idico-tan-phu-loai-can-ho-A3-1440px
can-ho-idico-tan-phu-loai-can-ho-A4-1440px
can-ho-idico-tan-phu-loai-can-ho-A4-1440px