Gói dịch vụ

Vui lòng chọn một danh sách gói dịch vụ

Miễn phí
 • Miễn phí

 • 1 tuần Ngày hết hạn
 • 5 Danh sách bất động sản
 • Danh sách các tính năng
 • Chọn
Standard
 • 30.000đ

 • 3 tháng Ngày hết hạn
 • 20 Danh sách bất động sản
 • 10Danh sách các tính năng
 • Chọn
Premium
 • 80.000đ

 • 1 năm Ngày hết hạn
 • 100 Danh sách bất động sản
 • 50Danh sách các tính năng
 • Chọn
Gold
 • 200.000đ

 • Không bao giờ hết hạn Ngày hết hạn
 • Không giới hạn Danh sách bất động sản
 • 50Danh sách các tính năng
 • Chọn

Hiển thị tin đăng VIP

SO SÁNH BẤT ĐỘNG SẢN